Pengajuan Perancang

Calon pejabat fungsional perancang yang mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi syarat:

  1. Berijazah serendah-rendahnya sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum;
  2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
  3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancangan peraturan perundang-undangan;
  4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  5. memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan (pengangkatan/kenaikan). 

Permohonan ditujukan kepada Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit (P3AK) dengan melampirkan:

  1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Rancangannya.
  2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan. 
  3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan.
  4. Photo kopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3).
  5. Photo kopi Ijazah terakhir.

Sedangkan alur pengajuan dan pengangkatan dapat dilihat pada bagan berikut: